SAC “Atpūtas”

SAC "Atpūtas" kontaktinformācija

SAC "Atpūtas" veic remonta darbu cenu apzināšanu

SAC "Atpūtas" veic cenu apzināšanu par tekošā remonta darbiem virtuvē. Veicamo darbu tehnisko specifikāciju var saņemt pie administrācijas. Lokālo tāmi iesniegt 10 kalendāro dienu laikā no publicēšanas brīža SAC "Atpūtas" administrācijai.

Sīkāka informācija pa telefonu: 26160139


 

Sociālais aprūpes centrs "Atpūtas"

Par sociālā pakalpojuma piedāvājumu:

Brocēnu novada sociālās aprūpes centrs „Atpūtas” piedāvā veco ļaužu un invalīdu ievietošanu uz noteiktu vai nenoteiktu laiku diennakts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas veikšanai. Sociālās aprūpes nodaļā izveidota demences apakšnodaļa. Istabas, telpas iekārtotas mājīgas atbilstoši klienta vajadzībām un vēlmēm. Teritorijā atrodas labiekārtots un izkopts dārzs, kur iespējams patīkami pavadīt brīvo laiku un atpūsties klientiem ar dažādu veselības stāvokli. Institūcija atrodas Remtes pagasta centrā, skaistā un klusā vietā, 200 metru attālumā no Remtes ezera. Klientiem radīta iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Aprūpes personāls strādā profesionālā komandā. Sociālā darbā izmanto kreatīvās darba metodes.
SAC „Atpūtas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos, pašaprūpes spēju atjaunošanu un nostiprināšanu klientam, kurš vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pats saviem spēkiem.
Klienta uzturēšanās mēneša maksa 435 Euro par vienu kalendāro mēnesi.
Mīļi gaidīti mūsu sociālās aprūpes centā no visiem Latvijas novadiem.


Pieņemšanas laiks:
pirmdienās: 9.00-10.00
tālrunis mob. 26160139
e-pasts: valda.beinarovica@broceni.lv