Būvvalde

Brocēnu novada būvvalde
Lielcieceres ielā 3, Brocēnos


Būvvaldes locekļi:

 1. Armands Krastiņš
 2. Zigo Pečulis
 3. Ance Puriņa
 4. Dzintra Bruzinska

Speciālistu pieņemšanas laiki:

Brocēnu novada būvvalde
 • Armands Krastiņš

  Būvvaldes vadītājs

  Tālr.: +371 63807601

  Mob.: +371 29495151

  E-pasts: armands.krastins@broceni.lv

 • Zigo Pečulis

  Būvinspektors

  Tālr.: +371 63807601

  Mob.: +371 20248410

  E-pasts: zigo.peculis@broceni.lv

 • Pieņemšanas laiks

  Pirmdienās: no 9.00-17.00

  Ceurtdienās: no 9.00-18.00

   

  Pārējās darba dienās, lūgums, sazināties telefoniski

  zvanot uz nr.: +371 29495151.

Pirms nekustamā īpašuma iegādes Brocēnu novada teritorijā, lūdzu, vēršaties pašvaldības būvvaldē, lai noskaidrotu nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas un apbūves iespējas (īpaši pie Lielcieceres ezera).

Brocēnu novada būvvaldes nolikums (.pdf)

Ēku būvniecības procesa shēmas

Ēku būvniecības procesa paskaidrojuma raksts lietošanas veida maiņai (.pdf)
Ēku būvniecības procesa lietošanas veida maiņa bez pārbūves (.pdf)
Ēku būvniecības procesa konservācijai (.pdf)
Ēku būvniecības procesa I un II grupas ēkām nojaukšanai (.pdf)
Ēku būvniecības procesa I grupas ēkām (.pdf)
Ēku būvniecības procesa fasādei (.pdf)
Ēku būvniecības procesa apliecinājuma karte vienkāršotai atjaunošanai (.pdf)
Būvniecības process ar 01.10.2014. (.pdf)
Būvniecības procesa termiņi (.pdf)

Iesniegumu veidlapas

Projektu izskatīšanas veidlapa (.doc)

Iesniedzot būvprojektus būvvaldē, atbilstoši savai būvniecības iecerei (būvniecības iesniegums, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte) nepieciešams atbilstošo dokumentu iesiet būvvaldes arhīva eksemplārā, aiz titullapas.

Būvuzrauga saistību raksts (.doc)
Būvdarbu vadītāja saistību raksts (.doc)
Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm (.doc)
Būvniecības iesniegums inženierbūvēm (.doc)
Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (.doc)
Atļauja zemes rakšanas darbiem Brocēnu novada teritorijā (.doc)
Būvniecības iesniegums (.doc)
Paskaidrojuma raksts (.doc)
Paskaidrojuma raksts lietošanas veida maiņai. (.doc)
Paskaidrojuma raksts nojaukšanai. (.doc)
Ēkas fasādes apliecinājuma karte (.doc)
Apliecinājuma karte vienkāršotai atjaunošanai (.doc)
Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai (.doc)
Apliecinājuma karte inženierbūvēm (.doc)
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai (.doc)

Būvniecības pieteikumi Brocēnu novadā