Interešu izglītība

VALSTS NOZĪMES PASĀKUMU PLĀNS 2014.GADAM

Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības satura centra RĪKOTO Interešu izglītības un AUDZINĀŠANAS darba VALSTS nozīmes PASĀKUMU PLĀNS 2014.GADAM

 

 

MŪZIKA

 

Datums

Pasākums

Vieta

19.februārī plkst.11.00

I.kārta. Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2014” Brocēnu novadā

Brocēnu KIC

8.marts

II.kārta Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2014” Kurzemē

Talsi

12.aprīlis

Vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2014” fināls

Rīga,

BJC „Altona”

Marts-aprīlis

I.kārta. Jaukto koru konkurss

Brocēnu KIC

2.aprīlī

I.kārta. Vispārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss un 1.-4.klašu koru konkurss Brocēnu novadā

Brocēnu KIC

10.aprīlī

II.kārta.  Jaukto koru konkurss

Saldū

29.aprīlis

II.kārta. Vispārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss Kurzemē

Kuldīga

 

Brocēnu novada interešu izglītības pulciņi 2013./2014.mācību gadā

Mūzika

Iestāde

Pulciņa nosaukums

Pulciņa vadītājs

Blīdenes pamatskola

1.-4.kl.ansamblis

1.-4.kl.koris

5.-9.kl.ansamblis

5.-9.kl.koris

Ērika Kreicberga

Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs

Jauniešu koris „Sonate”

Ināra Bērziņa

Brocēnu vidusskola

1.-4.kl.koris

5.-9.kl.koris

10.-12.kl.ansamblis

Ināra Bērziņa

Gaiķu pamatskola

1.-5.kl.koris

1.-5.kl.ansamblis

Antra Nadziņa

 

6.-9.kl.dziedāšanas pulciņš

Inita Lasmane

Remtes pamatskola

5.-9.kl.ansamblis

Irita Rasa

 „Nāc un dejot sāc”

Apr 18 2013

Brocēnu Interešu izglītības nodaļa sadarbībā ar Brocēnu vidusskolu

27. aprīlī aicina uz sporta deju sacensībām

„Nāc un dejot sāc”

 

Sacensības notiks Brocēnu vidusskolas zālē

Sacensību sākums plkst. 13.30

Sacensībās piedalīsies vairāku novadu bērnudārzu un skolu sporta deju pulciņu dalībnieki.

 

Aicinām līdzjūtējus!

Ieeja brīva!

Jaunumi Brocēnu novadā, Interešu izglītība


Brocēnu novada koru skate un vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2013”

Mar 1 2013

27. februārī Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā notika Brocēnu novada koru skate un vokālās mūzikas konkurss „ Balsis 2013”.

Pasākums notika 2.daļās. 1.daļā uzstājās solisti un vokālie ansambļi, savukārt 2.daļā uzstājās 1.-4.klašu un 5.-9.klašu kori.

Žūrijas komisijai (Anitai Elerei – Grobiņas mūzikas metodiskās apvienības vadītājai,  Ivetai Loginai – Vīriešu kora „ Brocēni” diriģentei, Aivai Pundiņai - organizācijas „ Muzikālā Mozaīka” vadītājai) bija jāveic saržģīts uzdevums: novērtēt dziedātājus un dziedošos kolektīvus pēc valsts izstrādātajiem kritērijiem un izvirzīt kolektīvus  nākamai, 2.kārtai-  Venstpilī.

Vokālistu konkursā piedalījās:

Žanna Matvijuka,Baiba Lietiņa,Laura Lemkena, Aivis Mercis, Elvita Bušmane, Rainers Niedre no Remtes, solistus sagatavoja Irita Rasa.

Karīna Patrīcija Reinvalde, Laura Ābola no Gaiķiem, solistus sagatavoja Antra Nadziņa.

Žūrija izteica atzinību par to, ka mūsu novadā notiek šāds konkurss un novēlēja turpināt strādāt pie iesāktā. Visi solisti saņēma atzinību par piedalīšanos un 2.pakāpi.

Vokālās mūzikas konkursā „ Balsis 2013” piedalījās:

Interešu izglītība

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU PASĀKUMU GRAFIKS I KĀRTA

Pasākums un laiks

Pieteikuma anketa jāiesūta līdz

Mūzika

 

Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss, 2013. gada 27. februārī plkst. 11:00

16. februāris BKC

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, 2013. gada 27. februārī plkst. 11:00

16. februāris BKC

Vokālistu konkurss,2013. gada 27. februārī plkst. 11:00

16. februāris BKC

1.-4.kl. koru skate, 2013. gada 27. februārī plkst. 11:00

16. februāris BKC

LR veltīts koncerts 2013. gads 16. novembris

Informācija sekos

 

Dejas

 

Sporta deju konkurss, 2013. gads 27. aprīlis

12.aprīlis BKC

Mūsdienu un tautisko deju kolektīvu koncerts, 2013. gads 11. maijs

Informācija sekos

Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss

19. janvāris BKC

Tautisko deju kolektīvu skate, 2013. gada 23. marts plkst. 12:00

8. martam BKC

Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda”, 2013. gads 1. jūnijs Liepāja

8. martam VISC, BKC

Jaundeju konkurss „Mēs un deja”, 2013. gads 15. februāris Rīga

14. janvārim VISC, BKC

 

Māksla

 

41. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2013”

4.-6. februārim Rīgā

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss-izstāde „Kur saulīte rotājās”, (2013. gads 1.-22. marts)

28. februārim BKC

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes „Kur saulīte rotājās” dalībniekiem pasākums, 2013. gada 1. martā plkst. 13:00

22. februārim BKC

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslu darbu izstāde „Latviešu animācijas filmu varoņi”, 2013.gads 11.maijs-22. jūnijs, noslēgums 22. jūnijs ar dažādām darbnīcām saistībā ar animāciju un kino

10.maijs BKC

 

Teātra māksla

 

Skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!”, 2013. gads 8.marts plkst. 13:00

22. februāris BKC

Teātru skate, 2013. gads 8.marts plkst. 13:00

22. februāris BKC

Teātru festivāls, 2013. gads 11. maijs

Informācija sekos

LR veltīts koncerts 2013. gads 16. novembris

Informācija sekos

 

Vide

 

Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”, 2013. gads 12.februāris (Kandavā)

31. janvāris BKC

Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!” ,2013. gads 27. februāris (Zantē)

14.februāris BKC

Vispārēja kustība savas skolas/mājas apkārtnes sakopšanā „Zaļākai Latvijai”

2012.g.3.09.-2013.g.18.11.

Inovāciju konkurss „Mācies no dabas!”

5.aprīlis VISC

Mazpulcēnu diena, 2013.gads 27. aprīlis

12.aprīlis BKC

 

Lapas

Subscribe to RSS - Interešu izglītība