Interešu izglītība

Nāc un dari, ja tu vari!

29., 30., 31., jūlijā, Vasaras diennakts nometne Blīdenes pamatskolā.

VALSTS NOZĪMES PASĀKUMU PLĀNS 2014.GADAM

Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības satura centra RĪKOTO Interešu izglītības un AUDZINĀŠANAS darba VALSTS nozīmes PASĀKUMU PLĀNS 2014.GADAM

 

 

MŪZIKA

 

Datums

Pasākums

Vieta

19.februārī plkst.11.00

I.kārta. Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2014” Brocēnu novadā

Brocēnu KIC

8.marts

II.kārta Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2014” Kurzemē

Talsi

12.aprīlis

Vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2014” fināls

Rīga,

BJC „Altona”

Marts-aprīlis

I.kārta. Jaukto koru konkurss

Brocēnu KIC

2.aprīlī

I.kārta. Vispārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss un 1.-4.klašu koru konkurss Brocēnu novadā

Brocēnu KIC

10.aprīlī

II.kārta.  Jaukto koru konkurss

Saldū

29.aprīlis

II.kārta. Vispārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss Kurzemē

Kuldīga

 

Brocēnu novada interešu izglītības pulciņi 2013./2014.mācību gadā

Mūzika

Iestāde

Pulciņa nosaukums

Pulciņa vadītājs

Blīdenes pamatskola

1.-4.kl.ansamblis

1.-4.kl.koris

5.-9.kl.ansamblis

5.-9.kl.koris

Ērika Kreicberga

Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs

Jauniešu koris „Sonate”

Ināra Bērziņa

Brocēnu vidusskola

1.-4.kl.koris

5.-9.kl.koris

10.-12.kl.ansamblis

Ināra Bērziņa

Gaiķu pamatskola

1.-5.kl.koris

1.-5.kl.ansamblis

Antra Nadziņa

 

6.-9.kl.dziedāšanas pulciņš

Inita Lasmane

Remtes pamatskola

5.-9.kl.ansamblis

Irita Rasa

 „Nāc un dejot sāc”

Apr 18 2013

Brocēnu Interešu izglītības nodaļa sadarbībā ar Brocēnu vidusskolu

27. aprīlī aicina uz sporta deju sacensībām

„Nāc un dejot sāc”

 

Sacensības notiks Brocēnu vidusskolas zālē

Sacensību sākums plkst. 13.30

Sacensībās piedalīsies vairāku novadu bērnudārzu un skolu sporta deju pulciņu dalībnieki.

 

Aicinām līdzjūtējus!

Ieeja brīva!

Jaunumi Brocēnu novadā, Interešu izglītība


Brocēnu novada koru skate un vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2013”

Mar 1 2013

27. februārī Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā notika Brocēnu novada koru skate un vokālās mūzikas konkurss „ Balsis 2013”.

Pasākums notika 2.daļās. 1.daļā uzstājās solisti un vokālie ansambļi, savukārt 2.daļā uzstājās 1.-4.klašu un 5.-9.klašu kori.

Žūrijas komisijai (Anitai Elerei – Grobiņas mūzikas metodiskās apvienības vadītājai,  Ivetai Loginai – Vīriešu kora „ Brocēni” diriģentei, Aivai Pundiņai - organizācijas „ Muzikālā Mozaīka” vadītājai) bija jāveic saržģīts uzdevums: novērtēt dziedātājus un dziedošos kolektīvus pēc valsts izstrādātajiem kritērijiem un izvirzīt kolektīvus  nākamai, 2.kārtai-  Venstpilī.

Vokālistu konkursā piedalījās:

Žanna Matvijuka,Baiba Lietiņa,Laura Lemkena, Aivis Mercis, Elvita Bušmane, Rainers Niedre no Remtes, solistus sagatavoja Irita Rasa.

Karīna Patrīcija Reinvalde, Laura Ābola no Gaiķiem, solistus sagatavoja Antra Nadziņa.

Žūrija izteica atzinību par to, ka mūsu novadā notiek šāds konkurss un novēlēja turpināt strādāt pie iesāktā. Visi solisti saņēma atzinību par piedalīšanos un 2.pakāpi.

Vokālās mūzikas konkursā „ Balsis 2013” piedalījās:

Interešu izglītība

Lapas

Subscribe to RSS - Interešu izglītība